Nebankoví poskytovatelia pôžičiek na Slovensku

Od roku 2015 novelou zákona o spotrebiteľský úveroch a o iných úveroch a pôžičkách, vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad týmito subjektmi.

Podľa zmeny novely zákona, sa zavádza dohľad nad týmito subjektmi Národná banka Slovenka prostredníctvom nového povoľovacieho konania.

Po novom musia žiadatelia preukázať:

–  finančnú spôsobilosť,

– pôvod peňažných prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na jej podnikanie,

– odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb (fyzických osôb navrhovaných za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzickej osoby, ak je žiadateľom fyzická osoba),

– obchodnú a technickú pripravenosť.

Pre mnohých ľudí je získanie Home Credit pôžička prostredníctvom nebankového subjektu veľmi obľúbená. Vďaka tejto kontrole majú spotrebitelia istotu, že kontrolované subjekty im poskytnú serióznu pôžičku či úver. Vyriešia tak za nich vzniknutú finančnú tieseň, alebo si prostredníctvom nich môžu zaobstarať akútnu potrebnú vec.

Na trhu existuje viacero nebankových subjektov, z ktorých si môžete vybrať takú, ktorá vám poskytne najvýhodnejšie podmienky. Opýtajte sa aj svojich známych, a možno vám odporučia niektorého poskytovateľa, s ktorým už spolupracovali. Nebankové spoločnosti zvyčajne poskytnú žiadosť o pôžičku väčšine žiadateľov.

Pôžička pre ženy na materskej dovolenke

Ženám na materskej dovolenke sú banky menej ochotné poskytnúť vôbec nejakú pôžičku, pretože ženy na materskej dovolenke nevedia preukázať postačujúci mesačný príjem a tak pôžičku poskytnú skôr nebankových spoločnosti. Dnes ale niektoré banky ochotne vyjdú ženách na materskej dovolenke v ústrety a majú pre ne spotrebiteľské pôžičky. Tieto pôžičky sú poskytované ľuďom, ktorí majú nízky pravidelný príjem. Pri týchto pôžičkách je potrebný ručiteľ alebo spoludlžník.

Kto môže poskytnúť ženám na materskej dovolenke pôžičku?

Poštová banka pôžička ponúka pre ženy na materskej dovolenke produkt Dostupná pôžička. Suma poskytnutej pôžičky je 400 až 7 000 € a splatnosť tejto pôžičky je 1 rok až 6 rokov. Úroková sadzba začína od 7,5 % ročne. Pri tejto pôžičke sa dajú splátky odložiť o 6 mesiacov. Žiadateľka musí mať minimálne 18 rokov a trvalý pobyt v Slovenskej republike. Pre vybavenie pôžičky budete potrebovať občiansky preukaz a potvrdenie o preberaní rodičovského príspevku. Pri žiadosti o pôžičku je dobré mať spoludlžníka a vo väčšine prípadoch je táto osoba manžel s pravidelným príjmom.

Nebanková spoločnosť Profi Credit tiež poskytuje pôžičky pre ženy na materskej dovolenke. Pôžička je bezúčelová, čo ženám a celkovo ľuďom vyhovuje. Poskytuje sa iba v sumách od 300 do 1 500 € a splatnosť je od 1. roka až do 4. rokov. Úroková sadzbe je veľmi vysoká – 70,07 %. Ak je pôžička riadne splácaná, je možnosť požičať si ďalšie peniaze. Pôžička sa vybavuje cez telefón. Žiadateľka musí mať 18 rokov a byť občankou Slovenskej republiky. K vybaveniu budete potrebovať občiansky preukaz, doklad o preberaní rodičovského príspevku a druhý doklad o adrese.

Provident poskytuje podobne tiež pôžičku pre ženy na materskej dovolenke. Suma pôžičky je od 140 do 2 300 €. Doba splatenie pôžičky je 45, 60 alebo 100 týždňov. Úroková sadzba je dosť vysoká a to 57,17 %. Provident pôžička je bezúčelová. Pôžička sa dá vybaviť on-line a peniaze žiadateľka dostane do 13. kalendárnych dní. K vybaveniu je potrebný občiansky preukaz, doklad o poberaní rodičovského príspevku. Potrebný je aj ručiteľ a musí sa zaručiť pre prípad platobnej neschopnosti. Žiadateľka musí mať minimálne 18 rokov a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Pôžičky pre ženy sa dajú vybaviť rýchlo a sú bezúčelové. U žiadateľky sa preveruje výška partnerovho príjmu a možnosť nástupu do práce po materskej. Banka vám pôžičku môže schváliť, ale nemusí a nebankové spoločnosti požičiavajú aj bez dokladovania príjmu ale úroky sú veľmi vysoké.

Posted in Uncategorized.