Slovenská Google Technology User Group


Slovenská skupina venujúca sa Google technológiam. Skupina vznikla v rámci iniciatívy GTUGs.org. Regionálna skupina pokrýva Slovensko a slovensky hovoriacich ľudí, je ale otvorená aj spolupráci a komunikácii s inými GTUGmi alebo GUGmi v susedných krajinách. Skupina je dobrovoľná, nezávislá, združujúca ľudí na základe spoločného záujmu.

Google prináša do IT nové technológie, ktoré zjednodušujú vývoj aplikácii a prinášajú nové nápady do sveta tvorby web aplikácii. Hlavným cieľom GTUG.sk je zdieľanie skúseností, myšlienok a nápadov medzi nadšencami a používateľmi týchto technológii: Google Web Toolkit,
Google App Engine, Android, Google Chrome, Google Gears, Google Guice, Google Wave a ďaľšie.

Cieľom je taktiež propagovať aj iné open source technológie a aktivity, ktoré priamo alebo nepriamo s nimi súvisia:
Groovy a Grails, Spring framework, Selenium a WebDriver a pod.

 Z nášho blogu
 


Comments